تیم پرنا سایت سال خوب و خوشی را برای تمامی عزیزان آرزو مند است.

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .
عید نوروز بر همه شما عزیزان مبارک

اشتراک گذاری در صفحات مجازی